Legiferarea teleradiologiei

Printre specialitățile medicale și lista serviciilor medicale de telemedicină, precum și condițiile de organizare, funcționare și modalitățile de acordare a acestor servicii, legiferate la propunerea Ministerului Sănătății pe data de 14 septembrie 2022 prin proiectul de Hotărâre pentru aprobarea normelor metodologice de punere în aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 196/2020 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii. se află și serviciile de teleradiologie, care constau în transmiterea electronică a imaginilor radiologice și interpretarea imaginilor radiologice prevăzute de către specialiștii în radiologie-imagistică medicală în vederea stabilirii unui diagnostic.

Vezi aici normele de aplicare a serviciilor de telemedicina aprobate https://www.ms.ro/2022/09/14/normele-de-aplicare-a-serviciilor-de-telemedicina-aprobate/.

Mobil

+40 743 112 784

E-mail

office@ediagnostic.ro